Thông báo: Mở đăng ký chương trình Advertiser Career Accelerator

Be Creative To Evolution
Tạo sự kiện và bán vé Trực tuyến

EventBrite

Dùng thử

EventBrite - Tạo sự kiện và bán vé Trực tuyến

Eventbrite là một nền tảng bán vé cho phép người dùng tạo, chia sẻ, tìm và tham dự các sự kiện. Từ lễ hội âm nhạc, cuộc thi chạy marathon, hội nghị, cuộc biểu tình của cộng đồng và hoạt động gây quỹ, đến các cuộc thi chơi game và cuộc thi guitar….

Eventbrite là một nền tảng bán vé cho phép người dùng tạo, chia sẻ, tìm và tham dự các sự kiện. Từ lễ hội âm nhạc, cuộc thi chạy marathon, hội nghị, cuộc biểu tình của cộng đồng và hoạt động gây quỹ, đến các cuộc thi chơi game và cuộc thi guitar….

Chủ đề bạn quan tâm